Başkanlar Toplantısı

30 Aralık 2011
1847/2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

21 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirdiğimiz eylemin değerlendirilmesi ve önümüzdeki sürecin planlanması amacıyla 07 Ocak 2012 Cumartesi günü Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi binasındaki toplantı salonunda “Tabip Odası Başkanları” toplantısı yapılacaktır. Toplantıya gelirken ilinizde gerçekleştirilen eyleme ilişkin ekteki başlıklarda değerlendirmelerinizi yazılı olarak getirmeniz sürecin sistematik biçimde değerlendirilebilmesine ve karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımına olanak sağlayacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantı Tarihi: 07 Ocak 2012
Toplantı yeri: TTB Merkez Konseyi
Saat: 10:00-16:00
Gündem: 21 Aralık eyleminin değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönemin planlanması
Not: Toplantıya katılacak ismin 05 Ocak 2012 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir.

 

Tabip Odanız bölgesinde

 

Hekim meclisi kuruldu mu?

 

Sağlıkçı meclisi kuruldu mu?

 

Sağlıkçı meclislerine hangi meslek örgütleri ve sendikalar katıldı?

 

Her iki meclis işyerlerine yayıldı mı?

 

21 Aralık günü ne tür eylem ve etkinlikler gerçekleştirildi? (grev, iş yavaşlatma, kısmi iş bırakma, yürüyüş, toplu basın açıklaması, hastane önünde basın açıklamaları, oda/sendikalarda basın açıklamaları, vb.)

 

Eyleme katılan sağlık emekçileri: hekim, hemşire, teknisyen, taşeron vb.

 

Hekimlerin katılım durumu: akademisyen, uzman, aile hekimi, işyeri hekimi, vb.

 

Devlet hastanesi, eğitim-araştırma hastaneleri, ASM/TSM'lerde durum nedir?

 

Özel sektörde çalışan sağlık çalışanlarının katılımı

 

Eylemlerde hangi talepler dile getirildi?

 

Materyal kullanımı: illere özgü pankart, döviz, broşür, gazete ilanı, film, sunum, vb.

 

Eylemlerde kullanılan yeni sloganlar

 

Sağlık hakkı meclisi kuruldu mu?

Meclise hangi örgütlü yapılar katıldı?

Örgütsüz yapıların katılımı var mı?

 

Eylem ve etkinlik öncesi ve sırasında basın yayın organlarında yer alma konusunda değerlendirmeleriniz

 

Eylemleri motive edici şeyler

 

Eylemi inhibe edici şeyler