TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı

1803/2011
23.12.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği’nce merkezi etkinlikler kapsamında çalışmalarını yürüten TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 08 Ocak 2012 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Toplantıya odanız adına bir meslektaşımızın katılımının sağlanması/ isminin bildirilmesi ve varsa gündem önerilerinin 04 Ocak 2012 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;

Tarih              :08 Ocak 2012 Pazar
Saat                :09.30
Yer                 :TTB Merkez Konseyi
GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Taslak Gündem:

1. İllerin faaliyet raporlarının sunulması

2. III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi (18-20 Mayıs 2012, İstanbul) hazırlıkları
3. Kadın İzleme Merkezleri ve Aile Danışma Merkezleri ile ilgili arşivin değerlendirilmesi
4. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı KSGM'ne "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Ulusal Eylem Planı" ile ilgili görüşlerimizi içeren (13 Ocak'a kadar) yazının hazırlanması