1 OCAK- 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK KATSAYI LİSTESİ

1790/2011
22.12.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

1 Ocak-31 Aralık 2012 tarihleri arasında uygulanacak “Katsayı Listesi” ektedir. 

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

1 OCAK- 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK KATSAYI LİSTESİ için tıklayınız...