3 Aralık Eylemi

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1647/2011
30.11.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye'de hemen herşeyin iyiye gittiğine dair yaygın bir kanaatin yerleştirilmeye çalışıldığı bilinmektedir. Bunlar arasında başta geldiği iddia edilen sağlık ortamının içinde yaşıyor ve "nereye gittiğini" yakından biliyoruz. Eğer "iyi olan bu ise" diğer alanlara yönelik de ister istemez karamsarlığa kapılıyoruz.

Bu tablonun nasıl "korunduğunu" anlamak açısından ise hergün yeni bir örnekle, yani gözaltı ve tutuklamalarla karşılaşıyoruz. Hakkını arayan, muhalefet eden herkesi/kurumu özel yetkili mahkemeler, terörle mücadele kanunu vb. ne dayanarak bir biçimde yasadışı ilan etmek üzere değişik "davalara" dahil etme şu ya da bu nedenle gözaltına alarak itibarsızlaştırma ya da medya desteği ile gerçeği çarpıtarak verme, sıradan ve yaygın uygulamalar haline gelmiştir. TTB'nin diğer sağlık örgütleriyle birlikte yürüttüğü mücadele, en son İstanbul'da yapılan eylemle ulaşılan katılım düzeyi bu nedenle "ilgilileri" alarm etmiş durumdadır.

TTB geçmişten bu yana aynı zamanda varlık gerekçesi ve Türkiye'nin ihtiyacı olan demokratik zemini koruma ve bu anlamda vicdanı temsil etme sorumluluğunu mütevazı olarak yerine getirmeye çalışmaktadır.

Kuşkusuz bundan böyle de devam edecektir. Bu anlamda artık avukatları bile kitlesel olarak kapsayan ve milletvekillerinden en son İzmir örneğinde belediyelere uzanan, baskının boyutları normal "rejim" sınırlarını çoktan aşmıştır.

Bu amaçla 3 Aralık 2011 Cumartesi günü yapılabilen her yerde herkesin katılımna açık basın açıklamaları yapılacaktır. KESK'in illerde sekreteryasını yapacağı bu etkinlik;

-özel yetkili mahkemeler kaldırılsın,

-terörle mücadele kanunu kaldırılsın,

-gözaltı ve tutuklamalar son verilsin,

-tutuklananlar serbest bırakılsın,

talepleri ile yapılacaktır.

Yaşamsal önem taşıyan etkinliğin duyurusu ve yer alınması için gerekli çabanın harcanacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri