Hekim Emeği Çalıştayı-II

1642/2011
29.11.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

11 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan ikinci Hekim Emeği Çalıştayı’nın duyurusu ektedir.

Odanız üyelerine duyurulması ve katılım sağlanması dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ek : Hekim Emeği Çalıştayı-II Programı