18 Aralık 2011 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Duyurusu

1608/2011
22.11.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 18 Aralık 2011 (Pazar) tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Odanız adına katılan hekimin isminin ve 2012 yılına ait asgari ücret önerisini en geç 15 Aralık 2011 tarihine kadar bildirilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının;
Tarih              :
18 Aralık 2011 (Pazar)
Yer                 :TTB Merkez Konseyi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No. 2 Kat.4 Maltepe/ANKARA
Saat                :10.00-16.00

 

Gündem:

1-Sağlık alanındaki son dönem gelişmeler ve TTB’nin konumu,

2-Çıkarılma sürecindeki İş sağlığı ve güvenliği yasasının değerlendirilmesi alana beklenen etkileri,

3-İleri eğitimler ile ilgili İllerin taleplerinin belirlenmesi ve bir eğitim programı oluşturulması. Bu dönemde özellikle yoğunlaşmamız gereken İleri Kursların talep durumunun belirlenerek toplantıya katılınması çok yararlı olacaktır,

4-2012 yılına ilişkin asgari ücret konusunda görüşlerin değerlendirilmesi,

5-Önümüzdeki döneme ilişkin yapılacakların planlanması.