2012 Katsayıları

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1415/2011
18.10.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği 6023 sayılı Yasasının verdiği yetki çerçevesinde katsayı belirlemektedir. Merkez Konseyi bu yetkiyi tabip odalarımızın önerilerini alarak ve gerek olduğu takdirde odalar arasında uyumlaştırma çalışması yapıp odaları bilgilendirerek kullanmaktadır.

Odanızca 2012 yılında uygulanmasını istediğiniz katsayı önerinizi olabildiğince geniş hekim katılımıyla belirleyerek en geç 25 Kasım 2011 tarihine kadar Birliğimize göndermenizi hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri