Tıp Fakültelerinin Güncel Sorunları Toplantısı

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1458/2011
24.10.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Tıp fakültelerinin, karşı karşıya kaldığı ekonomik dar boğaz ve borç anlaşmaları, Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokoller ve yansımaları, performansa dayalı ücretlendirmeye ilişkin sorunlar, tıp eğitimi, uzmanlık eğitimine ilişkin sorunlar ve son olarak Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yasasını değiştirmeye ilişkin Kanun Hükmünde Kararname tasarı taslağında yer alan Tıp Fakültesi hastanelerinin Kamu Hastane Birlikleri’ne katılması ile artan güncel sorunları ve birlikte mücadele başlıklarının tartışılacağı toplantıya bir öğretim üyesi temsilcinizin katılımının sağlanması ve organizasyon açısından katılım durumu ile ilgili bilginin 27 Ekim 2011 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;

Tarihi             : 29 Ekim 2011(Cumartesi)
Saati               : 10:00-12:00
Yeri                :TTB Merkez Konseyi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Gündem          : KHK ile ilgili bilgi paylaşımı
Tıp Fakültelerinin temsilcilerinin kendi kurumlarına ilişkin bilgi aktarımı
Mücadele programının ve yürütme organının oluşturulması