[bizler] Bahar Tekin Duruşması ve Paneli

1417/2011
19.10.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:11.10.2011 tarih ve 1380/2011 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda Nisan 2011 içerisinde Diyarbakır Kocaköy’de bir Pazar günü nöbet tuttuğu sırada evdeki bir hastaya gitmediği gerekçesiyle Kaymakam tarafından darp edilen meslektaşımız hakkında dava açıldığı ve duruşma tarihi ve yeri ile ilgili bilgi verilmişti.

Anılan duruşmanın ardından Saat:12.30’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda “Toplumda Şiddet, Sağlıkta Şiddet” konulu panel yapılacaktır.

Hekime yönelik şiddetin her geçen gün arttığı bu günlerde Bahar Tekin duruşmasına vereceğiniz destek hepimizi güçlendirecektir.

Üyelerinizle paylaşacağınız ve gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri