Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi

11 Ekim 2011
1376/2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunların görünür hale getirilmesi, nedenleriyle birlikte çözüm önerilerimizin de saptanması için sağlık alanındaki demokratik kitle örgütleri yıllardır çalışmaktadır. Birincisi 1999 yılında, ikincisi 2001 yılında gerçekleştirilen “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı” kongrelerinde olduğu gibi bu çalışmalar zaman zaman söz konusu örgütlerin birlikte yürüttükleri faaliyetler olmuştur. Üçüncüsü 18-20 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi’ne katılımınız bu alandaki mücadelemizi güçlendirecektir.

http://www.saglikcalisanisagligi.org/kongre/ uzantısından duyuruların sağlık çalışanlarına ulaştırılması konusunda desteklerinizi bekleriz.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri