İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı

09.09.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

24 Eylül 2011 Cumartesi günü (Saat 09:30-16:00) TTB Merkez Konseyi’nde İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı yapılacağını ve bu vesileyle daha önce gönderilmiş olan aşağıdaki soruların cevaplarını henüz göndermemiş Odalara hatırlatmak istiyoruz.  Daha önce yanıt verdiyseniz lütfen soruları dikkate almayınız.

1-Kamu+işyeri hekimliği konusunda ilinizdeki son durum nedir? Bilindiği gibi illerde bu konu son derece farklı biçimlerde yaşanmaktadır. Herhangi bir müdahalenin olmadığı ve eskisi gibi sürecin devam ettiği iller olduğu gibi, müdahalenin yazılı ve sözlü savunma almaya ve çalışma yerinin değişikliği ile pratikte kamu+işyeri hekimliğinin birlikte sürdürülememesinin sağlanmasına kadar farklı uygulamalar sürmektedir. Bu aşamada bütünün fotoğrafını çekmeye yönelik ilinizdeki son durumu nedir?

2-Oda işyeri hekimliği kayıtlarının, Oda onayı almaya yönelik“Bakanlık yaklaşımlarından” sonra bu dönemde durumu tam olarak ifade etmediği, dolayısıyla başvuruların yanında başvurmayanların da bilgilerini topladığımız, İlimizin gerçek sayılarına ulaşmayı sağlayabilir misiniz?

3-Oda sınırlarınız içinde OSGB’lerin listesi ve buralarda çalışan işyeri hekimliği sayısını, listesini sağlayabilir misiniz? Bize başvurunun olmadığı, dolayısıyla kayıtlarımıza girmeyen bu verilere ulaşmamız kesin olamayacaktır. Ancak bu çalışmayı sürekli kılarsak gerçek sayılara ulaşabiliriz.

4-Odanız sınırları içinde işçi sağlığı ve işyeri hekimliği bugün itibariyle ne durumdadır?

5-Önümüzdeki bir yıllık dönemde alandaki durumun geliştirilmesi için ne yapmalıyız?

Sorulara gerçekçi, somut cevaplar bulup, hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak makul adımları birlikte atmamız dileğiyle,

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Kol toplantısı gündemi:

1-Odalardan gelen cevapların değerlendirilmesi, son gelişmeler ile birlikte alanın çerçevesi,

2-İşyeri hekimliği yönergesine ilişkin değerlendirmeler ve öneriler,

3-İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ile ilgili olarak çalışmaların paylaşılması ve öneriler,

4-Önümüzdeki yılın yapılacaklarının önerilmesi, belirlenmesi.