25 Temmuz’da yapılacak olan buluşma

08 Temmuz 2011
1003/2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

3 Ağustos 2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelik gereği, yıllardır muayenehanede hizmet veren hekimler,  fiziki şartları yerine getiremedikleri için muayenehanelerini 4 Ağustos 2011 tarihinde kapatacak ve işsiz kalacaklar. Muayenehane hekimleri arasında sadece muayenehanede çalışarak hayatını sürdüren 2500 hekim de bulunmaktadır.

Muayenehanelere ilişkin yapılan bu bilim ve etik dışı uygulamaya 6 Ocak 2011 tarihinde yayınlanan yönetmelikle laboratuarlar ve müesseseler de eklendi. Yapılan düzenlemeyle yeni laboratuar ve müessese açmak imkânsız hale getirildi.

Anayasa Mahkemesi verdiği karar ile hekimlerin serbest çalışma hakkının olduğunu ve hekimleri sadece bir yerde çalışmaya zorlamanın anayasaya aykırı olduğunu saptadı. Daha sonra Danıştay da gerekçeli kararında tüm hekimlerin muayenehanelerinde çalışabileceklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı ise bu anayasal hakkı muayeneler için uygulanamayacak fiziki şartlar oluşturarak engelleme çabasındadır.

Bu haksızlığa karşı İstanbul Tabip Odası ve TTB yapılan forumun ardından Taksim’de 2000 meslektaşımızın katıldığı bir yürüyüş düzenledi. Muayenehanesi olan ve olmayan hekimler bu sırada gasp edilmek istenen hekim hakkının savunucusu oldular.

TTB yönetmeliğin iptali için Danıştay’a dava açmış olup sonucun takipçisi olmaktadır. Ayrıca medya organlarında bu haksızlığın gözler önüne serilmesi için çabalarını sürdürmektedir. 12 Temmuz 2011 de yeni dönemde milletvekili olarak seçilmiş olan 41 hekim milletvekili ile bir toplantı düzenleyerek konuyu gündeme ve TBMM çatısı altına taşıma girişimleri sürdürülmektedir.

Ayrıca yönetmeliğin iptali çabaları sonuçlanmazsa 25 Temmuz 2011 de Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı’nı protesto etmek üzere toplanacağız. Bu konuda üyelerinizi bilgilendirmeniz ve 25 Temmuz’da yapılacak olan buluşmaya yüksek oranda katılımın sağlanması sonuç almada çok değerli bir katkı sağlayacaktır.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri