İnsan Hakları İhlalleri ve İyi Hekimlik: Tutuklu Muayeneleri ve Cezaevleri Örneği

995/2011
07.07.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bildiğiniz gibi Türk Tabipleri Birliği tutuklu ve hükümlülerin sağlığa ulaşma haklarını ihlal eden, hekimlik onurunu zedeleyen üçlü protokolün kaldırılması konusunda yoğun çaba harcamaktadır.

Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu hastasını kelepçeli olarak muayene etmeyi reddettiği için yargılanmaktadır. Duruşma 27 Temmuz 2011 günü saat 09.30’da Mardin Midyat Adliyesi’nde yapılacaktır. Aynı gün ekte afişini gönderdiğimiz “İnsan Hakları İhlalleri ve İyi Hekimlik: Tutuklu Muayeneleri ve Cezaevleri Örneği” konulu bir panel gerçekleştirilecektir.

Odanız üyesi hekimlerle duyuruyu paylaşacağınız ve katılım sağlayacağınız düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri