Özgürce "iyi ve onurlu hekimlik"

923/2011
23.06.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Muayenehanelerin kapatılması, yalnızca mesleklerini muayenehane hekimliği yaparak sürdüren hekimlerin değil ülkemizde özgürce “iyi ve onurlu hekimlik” yapmak isteyen tüm hekimlerin sorunudur. Çıkarılan yönetmelik ve düzenlemeler ile ucuz hekim işgücü yaratılması planlanmakta; hekimlerin mesleklerini özgürce ve sağlık tekellerine hükmeden yerli ve uluslararası sağlık sermayesinden bağımsız olarak yapabilme hakkı ve ortamı ortadan kaldırılmak istenmektedir.

Mücadele kapsamında tüm tabip odalarının ve uzmanlık derneklerinin üyelerini bilgilendirmesi kaçınılmaz önem arz ediyor.

  • 26 Haziran 2011 günü İstanbul Taksim Hill otelde saat 09:30-12:00 arası yapılacak olan panel- forum ardından 13:00’te Tünel-Taksim yürüyüşüne,
  • 1 Ağustos 2011 Ankara’da saat 11:00’de TTB önünden Sağlık Bakanlığı’na yürüyüş ve 12:00’de basın açıklamasına,

Üyelerinizin katılımını sağlamak üzere katkılarınızı bekler, ekteki etkinlikleri duyuran afişi web sayfalarınızda yayımlayacağınız düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri

 

serbesticra