TTB Merkez Konseyi 2010-2011 Çalışma Raporu

921/2011
22.06.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB 60.Büyük Kongre’si (Seçimsiz) daha önce duyurulduğu gibi 1-2 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılacaktır. Büyük Kongre delegelerimizin TTB Merkez Konseyi’nin 2010-2011 dönemi çalışmalarını incelemek ve değerlendirmek üzere hazırlanan çalışma raporu 21 Haziran 2011 tarihinde TTB Web sayfasında yayınlar başlığı altında http://www.ttb.org.tr/c_rapor/2010-2011/cp2010-2011w.pdf adresinde yer alacaktır. Delegelerimize tek tek duyurulması için gereken hassasiyetin gösterileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri