TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı

795/2011
06.06.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI' NA

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 18 Haziran 2011 tarihinde TTB Merkez Konseyi’nde gerçekleştirilecektir.

Toplantıya odanız adına bir meslektaşımızın katılımının sağlanması, isminin 16 Haziran 2011 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;

Tarih              :18 Haziran 2011 (Cumartesi)

Saat                :9.30
Yeri                :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe /ANKARA

Gündem

1-27 kasım 2010 yönetmelikleri sonrası gelişmelerin değerlendirilmesi.
-Yönetmeliklerle ilgili sorunların illerde yansıması,
-Sertifika ve eğitimler,
-Tam gün sonrası gelişmeler ve Sağlık Bakanlığı'nın son genelgesi.
2-Kongreler hakkında bilgilendirme.

-İşçi Sağlığı IV. Ulusal Kongresi,
-Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi,

-19. Dünya İsig Kongresi.

3-TTB Büyük Kongresi ve son bir yıllık Kol çalışmalarının değerlendirilmesi.

4-Onur Hamzaoğlu’nun, bir “Halk Sağlığı” sorunu olarak gündeme getirdiği Dilovası’nın “İşçi Sağlığı” açısından değerlendirilmesi.
5-Önümüzdeki dönemde beklenen Yönetmelikler ve İş Yasası hazırlıklarındaki gelişmeler ve bunlara yönelik çalışmalarımız.