1 Haziran 2011 Siyah Çelenk Eylemi Saat Bildirimi

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

767/2011
25.05.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:20.05.2011 tarih ve 734/2011 sayılı yazınız.

İlgi yazımızda  belirttiğimiz  “Siyah Çelenk Eylemi” için 1 Haziran 2011 Çarşamba günü en geç saat 11.00’da TTB Merkez Konseyi’nde toplanılacaktır. Yazımızda belirttiğimiz gibi odanızı temsilen Oda Başkanınız ve Genel Sekreterinizin ya da iki seçilmiş temsilcinizin katılması hekimlere yönelik uygulanan şiddete kuvvetli bir karşı duruş sergilemekte hepimize güç verecektir.

Odanızı temsilen katılacak üyelerin isimlerinin 30 Mayıs 2011 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri