Eskişehir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Birtürk Özkavak hk.

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

760/2011

24.05.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Eskişehir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Birtürk Özkavak hastane çalışanlarının hak arama sürecinde görev aldığı için görev yeri değiştirilmiştir. Aşağıdaki yazının Dr. Birtürk Özkavak’a destek amacıyla Eskişehir Valiliği’ne ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne fakslanması konusunda gereğinin ivedilikle yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Eskişehir Valiliği Faks Numarası: 0-222-234 53 86

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Faks Numarası: 0-222-230 30 89

 

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ’NE

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Eskişehir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Birtürk Özkavak’ın 11.05.2011 tarihinde hastane çalışanlarının hak arama sürecinde görev aldığı için görev yeri değiştirilmiştir. Dr. Özkavak Devlet Hastanesinde iki ayrı yemekhane uygulaması ile çalışanlar arasında yaratılan eşitsizliğin iş barışını bozması ve diğer sorunları idare ile  görüşerek çözmeye çalışmıştır.

Tabip Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri olmasının yanı sıra Sağlık Emekçileri Sendikası Eskişehir Şube Başkanı da olan  Dr. Özkavak’ın sağlık çalışanlarını ve sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkileyen sorunlara çözüm arayışı, hak kullanımının yanında üstlendiği görevlerin bir parçasıdır 1.5 yıldır görev yaptığı Yunus Emre Devlet Hastanesinden isteği dışında Eskişehir Devlet Hastanesine geçici görevlendirilmesi, yalnızca örgütlenme, hak arama özgürlüğüne müdahale değil üstlendiği kamusal görevin engellenmesi sonucunu da doğurmaktadır.

Dr. Birtürk Özkavak’ın  Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki görev yerine iade edilmesini, kamusal yetkilerin keyfi kullanımına son verilmesini, hukuka saygılı davranılmasını ivedilikle  istiyoruz.