Siyah Çelenk Eylemi

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

734/2011
20.05.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hekimlere yönelik şiddet girişimlerinin artarak sürmesini kaygıyla izliyoruz. Hastalar ve hasta yakınlarının ötesinde mülki amirlerin de şiddet uygulamaya başlaması, şiddet uygulayan kişinin görevine devam ediyor olması sağlık sisteminin sorunlarının görmezden gelindiğini, hekimlerin sorumlu tutularak hedef gösterilmeye devam edileceğini işaret etmektedir.

17 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz eylem ve etkinliklerde, 13 Mart’ta yaptığımız kitlesel mitingde, 19-20 Nisan’da gerçekleştirdiğimiz GöREV etkinliğinde ifade ettiğimiz gibi hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulanması kabul edilemez. Hekimlerin can güvencesi olmayan yerde nitelikli sağlık hizmeti sunulamaz.

Bu konudaki duyarlılığımızı bir kez daha ifade etmek ve görmeyen, duymayan, algılamayan muhataplara bir kez daha göstermek amacıyla 1 Haziran 2011 tarihinde Ankara’da “Siyah Çelenk Eylemi” düzenlenecektir.

Odanızı temsilen Oda Başkanınız ve Genel Sekreterinizin ya da iki seçilmiş temsilcinizin katılmasını sağlayacağınız düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri