Türk Tabipleri Birliği 60. Büyük Kongresi

658/2011
03.05.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği 60. Büyük Kongresi (seçimsiz) çoğunluk aranarak 25-26 Haziran 2011 tarihlerinde TTB Merkez Konseyi’nde(GMK Bulvarı, Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara), çoğunluk aranmaksızın 02 Temmuz 2011 tarihinde Devlet Su İşleri Konferans Salonunda (Yücetepe-ANKARA) yapılacaktır.

Kongre’de zorunlu gündem maddeleri (Merkez Konseyi çalışma, mali, denetleme raporlarının sunulması ve görüşülmesi vb.) ve sunulan karar önerilerinin tartışılması yapılacaktır.

Büyük Kongre’de değerlendirilmesini düşündüğünüz karar önerileri var ise, odanız delegeleri ile tartışarak, en geç 3 Haziran 2011 tarihine kadar Merkez Konseyi’ne iletmeniz yerinde olacaktır. Böylece iletilen karar önerilerini Merkez Konseyi, diğer odalara ve büyük kongre delegelerine önceden göndererek bilgilenmelerini sağlayabilecektir.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60. maddesinin 2 paragrafında “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle kongreye iştirak edecek....tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” denmektedir. Dolayısıyla büyük kongre delegelerinin yukarıdaki madde çerçevesinde bilgilendirilmeleri yerinde olacaktır.

Büyük Kongre’ye delegelerin yanı sıra konuk olarak katılmak isteyen diğer meslektaşlarımızın da gelmesi Türk Tabipleri Birliği bütünselliğine güç katacaktır. Gerek delegelerimiz, gerekse konuk olarak katılmak isteyenlere konaklamada yardımcı olabilmemiz için en geç 20 Haziran 2011 tarihine kadar Merkez Konseyi sekreteryasının bilgilendirilmesi gerekmektedir.

TTB 60. Büyük Kongresi’nin Türk Tabipleri Birliği ve ülkemiz tıp ortamı için sizlerin katılımıyla olumlu sonuçlar üreteceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Notlar:

1-Karar önerileri  en geç 10 Haziran 2011 tarihinde Tabip Odalarına gönderilecektir. Ayrıca Merkez Konseyi Çalışma Raporunun da 20 Haziran 2011 tarihinde Tabip Odalarına ve delegelerimize değerlendirmeleri için gönderilmesi planlanmaktadır.

2-Ekteki yazı odanız delegelerine postalanmıştır, herhangi bir nedenle ellerine ulaşmaması durumu göz önüne alınarak, tarafınızdan da delegelerin bilgilendirilmesi yerinde olacaktır.

 

659/2011
03.05.2011

Sayın Delegemiz,

Türk Tabipleri Birliği 60. Büyük Kongresi (seçimsiz) çoğunluk aranarak 25-26 Haziran 2011 tarihlerinde Saat:09.00’da TTB Merkez Konseyi’nde(GMK Bulvarı, Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara), çoğunluk aranmaksızın 02 Temmuz 2011 tarihinde Saat:09.00’da Devlet Su İşleri Konferans Salonunda (Yücetepe-ANKARA) yapılacaktır.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60.maddesinin 2 paragrafında “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle kongreye iştirak edecek .... tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” denmektedir.

Ayrıca yasamız gereği Büyük Kongre’ye katılan delegeler izinli sayılmaktadır. Doğabilecek sorunlar nedeniyle bu bilginin tekrarlanmasında yarar görülmüştür.

TTB 60. Büyük Kongre’sinin Türk Tabipleri Birliği ve ülkemiz tıp ortamı için sizlerin katılımıyla olumlu sonuçlar üreteceği düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri