TMMOB mitingi

655/2011
03.05.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 15 Mayıs 2011 Pazar günü Ankara’da düzenleyeceği mitinge ilişkin Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne yazdığı yazı ektedir.

TTB Merkez Konseyi TMMOB’nin eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi, bir arada yaşama taleplerini ifade edeceği mitingi destekleme kararı almıştır. TTB bu mitingde kendi pankartı ile yer alacaktır.

Odanız üyelerine mitingin duyurusunun yapılması, katılımın yüreklendirilmesi, mitinge katılmak isteyen meslektaşlarımızın ilinizdeki TMMOB il koordinasyon kurulları ile iletişime geçmesi konusunda gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri