Aidat ve Birlik payı ödemeleri

648/2011
02.05.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Aidat ve Birlik payı ödemeleri hk.

Bilindiği üzere 6111 sayılı Yasa’nın borç yapılandırmasına ilişkin hükümlerinin Türk Tabipleri Birliğinde de uygulanmasına karar verilmiş ve 4.4.2011 tarihli Genelge ile uygulamanın ayrıntıları duyurulmuştu.

6111 sayılı Yasa’nın borç yapılandırmasına ilişkin olanaktan yararlanmak için başvuru süresi 2.5.2011 tarihinde sona ermekte iken, 30.4.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile başvuru tarihi ve 1.9.2011 tarihinde sona erecek olan peşin ödeme süresi bir ay uzatılmıştır.

Bu durumda, üyelerin odalara ve odaların Birliğe 31.12.2010 tarihine kadar ödemeleri gerekirken ödenmemiş olan borçları; 1.6.2011 tarihine kadar borç yapılandırmasından yararlanma başvurusunun yapılmış olması koşuluyla 1.10. 2011 tarihine kadar ödenen borçlar için faiz ya da gecikme zammı uygulamayacaktır.

Başvuru ve ödeme sürelerinin bir ay uzatılması dışında, 4.4.2011 tarihli Genelgemizde belirttiğimiz şekilde işlem yapılması gereklidir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri