Ankara Dışkapı Hastanesi'nde yaşanan süreç

ACELE VE SAATLİDİR!

570/2011
20.04.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

19 Nisan ile ilgili ayrıntılı bilgileri daha sonra paylaşacağız ama şimdiden hepimizin kutlanmaya değer bir çaba harcadığını ve etkili bir eylem yaptığımızı hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde söyleyebiliriz.

Ancak kimi yerlerde ve özellikle Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan süreç dikkat çekicidir. Hekimler üzerinde yaratılan baskı ortamı ve idare marifetiyle güvenlik güçlerinin tutumları kayda değerdir. O nedenle dayanışma amacıyla aşağıdaki faks numarasına protesto mesajlarının yaygın olarak iletilmesi yerinde olacaktır.

Bugün içerisinde hızla gereğinin tarafınızdan yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof.Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt

Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Başhekim Doç.Dr. Öner ODABAŞ

Tel:0-312-5962010

Faks:0-312-3186690