19-20 Nisan Eylemi

ACELE VE SAATLİDİR!
566/2011
18.04.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bugüne kadar yürütülen çalışmalar nedeniyle öncelikle emeği geçen herkesi kutluyoruz. Şimdiden tarihimize ve Türkiye'ye çok önemli bir katkı sunduğumuzu bilmeliyiz.

1)19-20 Nisan'da uyulacak kurallar ve eylemin genel çerçevesi aşağıdaki basın duyurusu ile bir kez daha kamuoyuyla paylaşılmıştır. Gerek görürseniz ekteki materyali ya da ilinizle ilgili öngördüğünüz düzenlemeleri halkımızı bilgilendirmek amacıyla yerel basınla paylaşmanız yararlı olacaktır.

2)Tabip Odası yöneticilerimiz 18 Nisan Pazartesi öğlenden başlayarak TTB Merkez Konseyi üyelerini ve Konsey sekreteryasını 24 saat boyunca arayabilir. 19 Nisan Salı sabahtan itibaren mail/faks ve gereğinde telefonla TTB Merkez Konseyi sık aralarla katılım, gelişmeler vb. hakkında bilgilendirilmeli, bu amaçla oda bünyesinde bir sekreter görevlendirilmeli, kendisine telefon vb. aktarılan bilgileri (kaynağını belirterek; örneğin oda başkanı Dr. Ali Erk, ....Hastanesinden Dr. Şeyda  Atıl gibi) raporlaştırarak iletmelidir. Herhangi olumsuz/beklenmeyen bir durumda başta Genel Sekreter olmak üzere Merkez Konsey üyelerine ulaşarak mutlaka bilgi verilmelidir.

3)İllerin özel durumları nedeniyle alacakları kararlar ve eklemeler dışında genel eylem tarzı öğlen saatlerinde bir arada görünür etkinlikler (yürüyüş, açıklama vd.) şeklinde olacaktır.

4)Eylemle ilgili bilgiler TTB Merkez Konseyinde kurulacak olan Basın Bürosu'ndan kamuoyu ile paylaşılacaktır.

5)Eylem süresince kaynağı belli olmayan duyum, söylenti vb. haberlere itibar edilmemeli; çeşitli haber sitesi vb. kaynaklarda yer alan bilgiler kaynağından doğrulanmadan geçerli kabul edilmemelidir. TTB Merkez Konseyi web sitesi ya da televizyonlardan Merkez Konsey yöneticilerinin açıklamaları dikkate alınmalıdır.

6)Her türlü idari baskı vb. (kim, kime/kimlere, nerede, ne zaman, nasıl gibi) ayrıntılı bir şekilde tutanağa bağlanmalı ve Merkez Konseye rapor edilmelidir. Böyle bir gelişme beklenmemekle birlikte, bu yöndeki olumsuz gelişmeler derhal tutum almamız ve sahiplenerek girişimde bulunmamızın yanısıra ciddiyetine göre (eylemin süresize dönmesi dahil) değerlendirme konusu olabilecektir.

Unutulmamalı ki eylemin  başarısı ciddiyetimiz ve disiplinli davranışlarımıza bağlıdır. Bu eylemin arzu edilen sonuçlara ulaşmaması durumunda burada elde edilen tecrübe ışığında daha uzun süreli "iş"ler karar için gündemimizdedir.

Hepimize kolay gelsin.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

KAMUOYUNA DUYURU

Değerli Halkımız, Hastalarımız,

19-20 Nisan Salı ve Çarşamba günleri aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır!

Eylem süresince Türkiye'de daha önce de yaşanan Bayram Tatili gibi genel tatillerdekine benzer biçimde sağlık hizmeti sunulacaktır. O nedenle halkımızın / hastalarımızın herhangi bir sorunla karşılaşması söz konusu değildir, olmayacaktır.

Halkımızın sağlık kuruluşlarına acil durumlar dışında hizmet amacıyla gelmemelerini,

Türkiye'de yaşayan herkesin arzusu olan

herkese sağlık, güvenli gelecek:

sağlıkta özelleştirmeye karşı iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık,

her türlü katkı-katılım paylarının kaldırılması

ana talepleriyle sürdürülen bu eylemde yer almak için illerde yapılacak etkinliklere katılmalarını bekliyoruz.

Değerli sağlık çalışanları;

19-20 Nisan'ı Türkiye ölçeğinde büyük bir başarıyla gerçekleştireceğimizden kuşkumuz yoktur.

Bu eylemin haklılığı, meşruluğu hiçbir tartışmaya yer vermeyecek kadar açıktır.

Eyleme hiçbir gölge düşmemesi için her birimizin sorumluluk içerisinde, hiçbir tartışmaya yer vermeyecek tarzda, ağırbaşlı, sakin, kararlı, halkımızı bilgilendirici/açıklayıcı, etkinliklerde birlikte olmamızın verdiği coşkuyla davranması ve özen gösterilecek kurallara dikkat etmesi önemlidir.

Tüm hekimler ve sağlık çalışanları, her zaman olduğu gibi eylem süresince de  her yaştaki acil hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret göstermelidir. Bu amaçla;

I- Birinci basamak sağlık hizmeti sunan birimler dahil olmak üzere, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecektir.

II- Acil hizmetin verilebilmesi için sağlık kuruluşlarının acillerine ulaşımın istemeyerek de olsa engellenmemesi amacıyla (aciller önünde uygunsuz toplanma, yürüyüşler nedeniyle trafik akışında sıkıntıya yol açma ve acil hasta getiren araçların gelişini zorlaştırma/olanaksızlaştırma gibi durumlara izin verilmemeli) önlemler alınmalıdır.

III- Yoğun bakım hastalarının -eylem nedeniyle- tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecektir.

IV- Hamilelerin, diyaliz hastalarının ve kanserli hastaların hizmetleri yukarıdaki uyarılar çerçevesinde yerine getirilecektir.

V- Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık çalışanı, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır.

VI- Bütün sağlık çalışanları eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklamalı, acil ve yatan hastalarımızın acı ve sıkıntılarına hürmet eden bir tarzla eylem sürdürülmelidir.

VII- Bu hususlar çağrıcı örgütlerin yöneticileri ve her birimdeki temsilcileri tarafından denetlenecek ve belirtilen çerçevede gerçekleşmesi sağlanacaktır.