Bilançolar Hk.

G Ü N L Ü D Ü R  !

534/2011
11.04.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Odanızın 01 Nisan 2010 – 31 Mart 2011 tarihleri arasındaki Gelir-Giderlerinin ayrıntılı Tablosunu ve 2010 yılı Bilançosu’nun tasdikli olarak en geç 01 Mayıs 2011 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz

Saygılarımızla,

Dr.Feride Aksu TANIK
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter