Acil Destek Birimi

492/2011
31.03.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanlığından gönderilen yazıda  İstanbul Protokolü Eğitimi almış hekimlere yönelik “Acil Destek Birimi”nin Nisan ayında faaliyete geçeceği belirtilmektedir.  Ekte konuya ilişkin duyuru metni ve hekimlere yönelik bilgilendirme notu bulunmaktadır.

Bu belgelerin üyelerinizle, ilinizdeki Sağlık Müdürlüğü ve Valilik İl İnsan Hakları Kurulu ile paylaşılması konusunda destek vermenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ekler için tıklayınız...