Hazırlıklar Başlıyor!

427/2011
23.03.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bildiğiniz gibi Türk Tabipleri Birliği olarak hep birlikte;

Sağlık haktır; herkese sağlık güvenli gelecek perspektifi ile

“Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı ÇokSesTekYürek” etkinlik programını sürdürüyoruz.

Bu program çerçevesinde13 Mart 2011 tarihinde hep birlikte Ankara’daydık.

Miting, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın alanımızda meydana getirdiği tahribata tepkinin ötesinde bir kavrayış ve tahribata karşı dayanışmanın şekillendiği, kuvvetlendiği bir ruha ve özlü taleplere sahipti.

Miting sonrası yaşanan gelişmeler aşağıdaki gibidir:

1.                  Sağlık Bakanı ertesi gün Ankara’daki resmi 14 Mart törenlerinde yaptığı konuşmasında (mitingin öne çıkan mesajlarına ilişkin görüşleri yerine) ağırlıklı olarak TTB eleştirisi yaptı.

2.                  Bunun üzerine TTB Merkez Konseyi Başkanı 16 Mart tarihinde bir basın toplantısı yaparak mitingin doğru anlaşılması gerektiğini dile getirdi ve TTB’nin yaptıkları hakkında bilgi vermek üzere Sağlık Bakanı’nı TTB’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek Merkez Konseyi'ne davet etti.

3.                  19 Mart 2011 tarihinde hem yazılı hem de telefonla davet yinelendi. Sayın Bakan telefon görüşmesinde programının yoğunluğuna rağmen, söz vermemekle birlikte Merkez Konseyi toplantısı olan 22 Mart tarihinde gelmeye çalışacağını söyledi. 21 Mart pazartesi günü Bakan özel kalemi MK Başkanı'nı arayarak önce saatleri değerlendirdi, bir saat sonra tekrar arayarak Bakan’ın sıkışık programı nedeniyle 30 dakikalık bir zamanı olduğunu, o nedenle bizi makamına davet ettiğini bildirdi. TTB Başkanı da miting sonrası taleplerimiz hakkında Bakan’ın değerlendirmesini öğrenmek için gelebileceğimizi ama bunun için 30 dakikanın yeterli olmayacağını söyledi.

TTB Merkez Konseyi 22 Mart tarihli toplantısında Sağlık Bakanı’na miting değerlendirmesi ve taleplerimiz hakkında neler yapmayı düşündüklerini sormak üzere randevu istenmesine karar vermiştir.

Hatırlanacağı gibi miting öncesi yapılan il toplantılarından Genel Yönetim Kurulu toplantılarına kadar her yerde taleplerimizin arkasında ısrarla durmamızın önemine işaret edilmiş ve sonuç almak açısından yapılabilecek en etkin tutumun alınması kararlılığı dile getirilmişti. MK bu çerçevede odalarımızın HIZLA, üretimden gelen gücümüzü kullanmak amacıyla, seçilmiş bütün kurullarımız, aktivistlerimiz, birim temsilcilerimiz, birimler nezdinde hazırlık toplantılarına başlamasını istemektedir; her yerde bunun konuşulması, değerlendirilmesi sürecin başarısı açısından yaşamsaldır. Toplantıların yanısıra odalarımızdan hekimlere iletilecek e-postalarla görüşlerinin alınması da yararlı olacaktır. Bilinmesi gereken her hekimin bu süreçte mutlaka yapabileceklerinin olduğudur.

Süreç iç içe üç aşamada sürdürülecektir:

Hazırlıklar Başlıyor!

Hazırlanıyoruz!

Hazırız!

Merkez Konseyi'nce 27 Mart 2011 Pazar günü uzmanlık dernekleri Başkanları (ve/veya temsilcileri) ile toplantı yapılacak olup bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonrasına ilişkin değerlendirmeleri alınacaktır.

2 Nisan 2011 Cumartesi günü tabip odası Başkanları (ve/veya temsilcileri) toplantısı yapılacaktır.

Odalarımızın bu toplantıya gelene kadar -28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında- yaygın olarak hazırlık toplantılarına başlamış ve sürdürüyor olmaları,

Bütün hekimlerin sağlık durumu uygun olan hastalarını (poliklinik, servis vd.) sağlık ortamı ve çalışma koşullarımız açısından mutlaka bilgilendirmeleri,

Yerel medya (yazılı, görsel vb.) yanı sıra ulusal medya/köşe yazarlarına yönelik benzer çalışmalara yönelmeleri çok önemlidir.

Nisan ayı içerisinde sürece dair basılı ve görsel materyaller odalarımıza gönderilecek, siyasi partiler dahil çok yaygın ve etkin bir program hep birlikte yürütülecektir.

Hepimize kolay gelsin.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarih              :2 Nisan 2011 Cumartesi günü

Saati               :13:30-17:30

Toplantı yeri  :TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA

Not:Toplantının organizasyonu açısından katılımcı isminin en geç 30 Mart 2001 tarihine kadar bildirilmesi rica olunur.