Pratisyen Hekimlik Kongresi

25 Mart 2011 
436/2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Genel pratisyenliğin ayrı bir tıp disiplini olarak, her yıl düzenlediği Pratisyen Hekimlik Kongre’lerinin on altıncısı bu yıl Ekim ayında Antalya’da gerçekleşecektir. Bilindiği gibi kongrelerimizi TTB Pratisyen Hekimler Kolu, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği ile birlikte yapmaktayız. Bunun nedeni, kongrelerimizde en fazla sayıda pratisyen hekimle buluşmak ve kongrelerimize onların en yoğun katkısını sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmak için, Kongre Düzenleme Komite’sinde odanız adına görev alacak meslektaşlarımızın Kongre Yönergesi’nde belirtilen görevleri yerine getirecek şekilde belirlenmesi ve 16. PHK Kongre ana tema, kurs, konu önerilerinin komisyonlarımızda hazırlanması gerekmektedir. Odalarımızın belirledikleri düzenleme kurulu üyesi ismini ve konu önerilerini 04 Nisan 2011 tarihine kadar TTB Pratisyen Hekimler Kolu’na faks ya da e-posta yoluyla ulaştırmanızı rica ederiz.

Gerekli duyarlılığın gösterilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla;

TTB Pratisyen Hekimler Kolu a.
Dr. Mehmet Çakmak
Başkan

TTB Merkez Konseyi
Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
Genel Sekreter

Ekler için tıklayınız...