Yeni yönetmelikler

327/2011
02.03.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

18 Şubat 2011 günü Tıp Fakültelerini ve Öğretim Üyelerini ilgilendiren iki yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı;

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri Ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik.

Birinci Yönetmelikle tıp fakülteleri “sağlık hizmetlerinin yönetimi” adı altında Sağlık Bakanlığının hiyerarşik denetim altına alınıyor.  İkinci Yönetmelikle de Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarında altı yıldır uygulanan ek ödeme yönteminin Tıp Fakültelerine uygulanması öngörülüyor.

Her iki yönetmelik de bilimsel özerklik, akademik haklar, tıp ve tıpta uzmanlık eğitimini son derece olumsuz etkileyecek kuralları içeriyor.

Türk Tabipleri Birliği, olumsuz gidişin değiştirilmesi için kendini sorumlu hissediyor. Bunun içi her türlü çabayı göstermeye, gösterilecek bütün çabalara destek olmaya gayret ediyor, edecek.

Bu kapsamda her iki Yönetmeliğin olabildiğince kapsamlı bir çalışma ile yargıya taşınması ve iptalinin sağlanması için TTB Hukuk bürosu bir çalışma yürütüyor.  Bu çalışmaların yanı sıra öğretim üyelerinin hep birlikte tek bir davada binlerle ifade edilen bir sayıya ulaşarak davacı olmalarının dönemsel ve tarihsel bir önemi olacağını düşünüyoruz.

Bu durumu kabul etmeyen, böyle bir itirazda ben de yer almalıyım diyen bütün öğretim üyesi arkadaşlarımızı 15 Mart 2011 tarihine kadar vekâlet vermek üzere [email protected] adresine isim ve adreslerini bildirmeye çağırıyoruz. İsim bildiren arkadaşlarımıza, vekâletnameyi nasıl çıkaracakları, davayı yürütecek avukatlarımızın isim ve vekâlet bilgileri TTB web adresinden ve e-posta olarak tarafınıza iletilecektir. Ancak her bir vekâlet için gerekli olacak suret harcı, pul ve fotokopi gideri için sizlerin kişi başı 10 TL katkı sunmanızın anlayışla karşılanacağını ve dayanışmamızın bir ifadesi olacağını düşünmekteyiz.

Odanız bölgesinde çalışan öğretim üyelerine ve öğretim elemanlarına duyurulması ve en geniş katılımın sağlanması konusunda duyarlılık göstereceğiniz düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri