13 Mart Mitingi İzin ve Güzergah

325/2011
02.03.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

13 Mart 2011 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olana “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı ÇokSesTekYürek mitingi” ile ilgili olarak Ankara Valiliği ile gerekli yazışmalar yapılmış ve ilgili Valilik Makamının 01/03/2011 tarih ve B.05.1.EGM.4.06.6738.12470-4985-2011 sayılı yazısıyla onay alınmıştır.

Mitingin afiş ve broşürüne http://www.ttb.org.tr/images/stories/file/13martelilani.pdf adresinden ulaşılabilmektedir. Toplanma yeri Ankara Gar Önü olup, yürüyüş saat 11.00’de başlayacaktır. Saat 13.00’de Sıhhiye Meydanı’nda konuşmalar ve Ezginin Günlüğü Konseri gerçekleştirilecektir. Daha önce konserin yeri Sakarya caddesi olarak bildirilmişti, ancak Sıhhiye meydanında yapılması kararlaştırılmıştır.

Katılımınızla güçlenecek mitingimiz tüm sağlık çalışanlarının haklı taleplerini sağduyulu ve kararlı bir biçimde gündeme taşıyacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri