Üçlü Protokol

140/2011
28.01.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Adalet,  İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında 30.10.2003 tarihinde imzalanan üçlü protokol ulusal ve uluslararası düzenlemelere, Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’na, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’ne, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’ne, Hasta Hakları Yönetmeliği’ne, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne, Dünya Tabipler Birliği’nin Portekiz, Amsterdam, İstanbul  Bildirgeleri’ne aykırıdır.

Bu nedenle yıllardır yürütülen çabalara karşın arzu edilen sonuç alınamadığı gibi 2010 yılı içerisinde kamuoyuna yansıyan Muğla Tabip Odası Başkanımız Dr. Naki Bulut olayı konunun önemini bir kez daha göstermiştir. Bu çerçevede Türkiye Barolar Birliği ile ortak açıklama yapılmış olup konuyu gündemde tutmak ve üçlü protokolün kaldırılması için çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir.

http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/basinaciklamalari/2285-ucluprotokol

Meslek sırrını yok eden,  tutuklu ve hükümlülerinin  sağlığa ulaşma  haklarını ihlal eden, savunma hakkını ortadan kaldıran ve hekimlik onurunu zedeleyen üçlü protokolün kaldırılması gerektiği açıktır. Bu amaçla yapacağımız çalışmaların yanı sıra     2011 yılı boyunca TTB Merkez Konseyi olarak ’ün kaldırılması ile ilgili  somut adımlar atılana, Sağlık Bakanlığı bu protokolden imzasını çekene kadar  tüm yazışmalarımızı meslek onurumuzu  zedeleyen  bu utancı hatırlatan  kelepçe logosuyla yapacağız.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri