“Tam Süre” çalışma konulu afiş

121/2011
24.01.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İyi Hekimlik Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyamızın “Tam Süre” çalışma konulu afişi ektedir. Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan Tam Süre Çalışma Yasa Tasarısı’nın 2011 yılında güncellenmiş son metni ve 27 Ocak 2011 tarihinde konuya ilişkin tüm odalarımızda yapılmasının planlandığı basın açıklaması metni ayrıca iletilecektir.

Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri