Sosyalleştirmenin Elli Yılı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geleceği

119/2011
24 Ocak 2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

224 Sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun”un 50.yılı olması, 13 Aralık 2010 tarihinde tüm sağlık ocaklarının kapanması ve fiilen yasanın ortadan kaldırılması nedeniyle bu elli yılın değerlendirmesinin yapılması ve bütünlüklü olarak değerlendirilmesi için 5 Mart 2011 tarihinde ekte programı sunulan bir Sempozyum düzenlenecektir.

Geniş ölçüde katılımın sağlanacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri