İl İnsan Hakları Kurulları

112/2011
19.01.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI' NA

Tabip Odanızın İl İnsan Hakları Kurulları'na katılım durumu ve bu kurullar hakkındaki değerlendirmelerinizi, ayrıca insan hakları kolu iletişim grubuna dahil edilmek üzere odanız bünyesinde  insan hakları komisyonunuz varsa, üye isimlerinin ve e-posta adreslerinin bildirilmesini diler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri