Gazete İlanı

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

095/2011
19.01.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

9 Ocak 2011 tarihinde uzmanlık dernekleri başkanları ile TTB Merkez Konseyi'nde yapılan toplantıda bir gazete ilanı verilmesi kararlaştırılmıştır.

Aynı metnin altında tabip odalarımızın da imzasının olması ortama güç katacaktır.

Değerlendirmenizi 24 Ocak 2011 tarihine kadar ileteceğiniz düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Gazete İlan Metni için tıklayınız...