Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi hukuk bürosu ve tabip odaları hukuk büroları toplantısı

085/2011
17.01.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi hukuk bürosu ve tabip odaları hukuk büroları toplantısı.

Türk Tabipleri Birliği tarafından hukuksal alanda yapılan çalışmalar, yaşanan sorunlar konusunda bilgi paylaşımında bulunulması, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların koordinasyonunun sağlanarak yararlılığının arttırılması amacıyla Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi hukuk bürosu ve tabip odaları hukuk bürolarının katılımıyla bir toplantı düzenlenmesi planlanmıştır.

Toplantıda her bir tabip odasında yapılan çalışmaların diğer odalarla paylaşılabilmesi için;

- Odanıza aktarılan başlıca hukuki sorunlara,

- Odanız tarafından yapılan hukuki girişimler ve sonuçlarına

- Açılan davalar ve yargı kararlarına ilişkin bilgi ve belgelerin en geç 22.01.2011 gününe kadar iletilmesi yararlı olacaktır. İstenen belgelerin bu tarihe kadar iletilmesi, çoğaltılmaları ve sınıflandırılarak katılımcılara verilmesi açısından önem taşımaktadır.

22 Ocak 2011 tarihine kadar, toplantıya ilişkin beklenti ve önerileriniz ile toplantıya katılacak olan (varsa) oda avukatı ve bu alanla ilgili oda temsilcinizin isimlerinin bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;

Yer                             : TTB Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Tarih                          : 29 Ocak 2011 Cumartesi

Program:

10.00-10.15      Açılış

10.15-11.30    Tanışma ve katılımcılar tarafından oda bölgesindeki çalışmaların özet aktarımı

11.30-12.30    TTB Hukuk Bürosunun çalışmaları ve sonuçları hakkında özet bilgi aktarımı

12.30-13.30    Öğle yemeği

13.30-14.30    Önümüzdeki dönem çalışmalarına ilişkin görüş ve öneriler-tartışma.

14.30-14.45    Çay- kahve arası

14.45-16.00    Önümüzdeki dönem çalışmalarının planlanması ve kapanış