12 Ocak 2011 Basın Açıklaması ve Raporu

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

037/2011
10.01.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Eylem Takvimi çerçevesinde 12 Ocak 2011’de gerçekleştirilecek olan Sağlık Hizmetlerinde Piyasalaştırma Değil Kamucu, Eşitlikçi Sosyalleştirme raporu ve basın açıklaması taslağı ektedir.

İlinizde de gönderilen basın açıklaması taslağını kullanarak bir basın toplantısı yapılacağı ve ekteki raporun da yerel basın yayın organları ile kapsamlı bir biçimde paylaşılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ekler için tıklayınız...