Afişler

002/2011
03.01.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

17 Aralık 2010 tarihinde başlattığımız iyi hekimlik, nitelikli sağlık hizmeti Mücadele Kampanyası için hazırladığımız afişler, broşürler ve kitap ayracı ektedir.

Gönderilen afiş ve broşürleri kampanya sürecinde sağlık kurumlarını ve meslektaşlarımızı ziyaretlerinizde değerlendirmeniz ve en yaygın biçimde paylaşmanız, 13 Mart 2011 tarihinde Ankara’da düzenlenecek mitinge binlerce meslektaşımızın katılmasını sağlayacağımız bir dayanışma ve mücadele ruhu yaratacağınız düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri