Etkinlikler

1757/2010
30.12.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi 13 Aralık 2010 tarihinde tüm ülkede Aile Hekimliğine geçiş tamamlandı, ancak birinci basamak sağlık hizmetleri gerek hizmet sunumu, gerekse özlük hakları açısından çok yakıcı sorunlar içermektedir.

13.12.2010 tarihli ve 1680/2010 sayılı genelgemizde tarafınıza 13 Mart 2010 tarihine kadar Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarımız tarafından yürütülecek eylem etkinlik takvimi iletilmişti. Bu programın 3–12 Ocak 2011 tarihleri arasındaki döneminde birinci basamakta yaşanan sorunları ve taleplerimizi dile getiren ve birinci basamakta çalışan tüm meslektaşlarımızı kapsayan etkinlikler yürütülmesi hedeflenmişti.

Bu çerçevede;

1-Ocağın ilk haftasında, tercihen 7 Ocak 2011 Cuma günü öğlen, tercihen bir ASM’nin önünde, ilinizde Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Pratisyen Hekimlik Derneği varsa ve uygun görülürse bu örgütlerle birlikte bir basın açıklaması yapılması,

2-03-12 Ocak 2011 tarihleri arasında sizinde uygun göreceğiniz bir günde (8 Ocak 2011 Cumartesi olabilir) birinci basamaktaki ASM, TSM, AÇSAP, VSD, kurum, belediye, mediko, 112, acil, yoğun bakım, diyaliz vb. bütün hizmet alanlarının sorunlarına bütüncül yaklaşan bir forum yada panel yapılması,

3-224 sayılı Yasa’nın Resmi Gazete’de yayınlanmasının 50. Yılı olan 12 Ocak 2011tarihinde “birinci basamak sağlık hizmetlerinin 50 yılı, bugün yaşananlar ve geleceği” konulu bir basın toplantısı yapılması kararlaştırılmıştır.

Basın açıklaması ve basın toplantısı ile ilgili taslak metinler Türk Tabipleri Birliği tarafından odanıza iletilecektir, bu taslak metinler odanız tarafından yapılacak her türlü katkı ve geliştirmeye açıktır. Benzer biçimde bu etkinliklerde kullanılacak afiş, broşür vb. materyaller de Ocak başında odanıza iletilmiş olacaktır.

Bu etkinliklerde birinci basamakta çalışan hekimlerin örgütlü sesini yükseltme konusunda gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri