İmza Kampanyası

1631/2010
01.12.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Tıp Fakültelerinin içinde bulunduğu ekonomik kriz, tıp ve uzmanlık eğitimlerinin yürütüldüğü ortamlarda yaşanan sorunlar ve öğretim elemanlarının özlük haklarına, demokratik ve özerk bir üniversite talebine ilişkin 1 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen basın açıklaması ve başlatılan imza kampanyası ile ilgili belgeler ektedir. Aralık ayının son haftasında toplanan imzalar ve taleplerin yapılacak bir basın açıklaması ile basın ve kamuoyu ile paylaşılması ve taleplerin Yükseköğretim Kurulu’na iletilmesi planlanmaktadır.   Bu nedenle toplanan imzaların 20 Aralık 2010 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

İlinizdeki tıp fakültesi öğretim elemanlarına duyurulması ve imza kampanyasına geniş bir katılımın sağlanması konusunda gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

 

Not:

İmza Kampanyasına http://www.ttb.org.tr/index.php/imza adresinden katılım sağlanabilir.

Dileyen üyelerimiz bir form üzerinden de imza verebilirler.