Ankara’da sağlık ve hekimlik ortamlarının sorunlarını ve taleplerimizi gündeme getiren bir merkezi miting

1640/2010
02.12.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık Bakanlığı bütçesi 17 Aralık 2010 tarihinde TBMM Genel Kurul’unda görüşülecektir. Türk Tabipleri Birliği bütçe görüşmelerini tüm tabip odalarının başkan veya bir yönetim kurulu üyesinin bulunduğu temsili bir heyetle izlemeyi de içeren, gerek sağlık hakkı gerekse özlük hakları ile ilgili taleplerimizi gündeme getiren bir eylemlilik kampanyasını başlatma kararlılığındadır. Bu kampanyanın duyurusu da eşzamanlı olarak yapılacaktır.

Bu çerçevede tıp fakültelerinde çalışan meslektaşlarımızın taleplerini dile getiren bir imza kampanyası 1 Aralık’ta başlatılmıştır. Farklı alanlarda ve konumlarda çalışan tüm meslektaşlarımızın gereksinim, sorun, taleplerini içeren bir imza kampanyası da 17 Aralık 2010 tarihinde başlatılacaktır. Kampanya ile ilgili daha kapsamlı bilgi ve merkezi hazırlanan materyaller süre içerisinde gönderilecektir.

13 Mart 2011 tarihinde Ankara’da sağlık ve hekimlik ortamlarının sorunlarını ve taleplerimizi gündeme getiren bir merkezi miting planlanmaktadır.

17 Aralık 2010 tarihinde sağlık bütçesi TBMM Genel Kurul’unda görüşülürken katılımınızla daha güçlü bir Türk Tabipleri Birliği temsiliyeti ile görüş ve taleplerimizi iletebileceğimiz inancıyla ve temsilcinizin isminin 13 Aralık 2010 tarihine kadar iletileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplanma yeri:

17 Aralık 2010 Saat:11.00

TTB Merkez Konseyi

(GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara)