TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı

1589/2010
29.11.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 5 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Toplantıya hazırlıklı gelinmesini ve katılımcı isminin en geç  3 Aralık 2010  tarihine kadar bildirilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof.Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;

Tarih  :05 Aralık 2010 (Pazar)

Yer      :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sokak

No . 2 Kat .4  Maltepe / ANKARA

Saat :10.00-16.00

 

Toplantı Gündemi :

1-Çalışma hayatını derinden etkileyecek olan "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, “İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ve “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”leri 27.11.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yönetmelikler sonrasının değerlendirilmesi, bir yol haritasının belirlenmesi.

Yönetmelikler sonrasına ilişkin tutumumuzu ve genel olarak politikamızı belirleyeceğimiz toplantımıza yayınlanan her üç yönetmeliğin TO'ları İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği Komisyonlarında değerlendirilmesi ve bir görüş oluşturulması çok yararlı olacaktır.

2-Temel ve ileri eğitimler ile ilgili İllerin taleplerinin belirlenmesi ve bir eğitim programı oluşturulması.

Odaların Temel kurs taleplerinin son durumunu ve bu dönemde özellikle hızlandırmamız gereken İleri Kursların talep durumunun belirlenerek katılım çok yararlı olacaktır.

3-2011 yılına ilişkin asgari ücret konusunda görüşlerin değerlendirilmesi.