Yeni Yayınlar

1556/2010
24.11.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği tarafından basılan;

“Uzmanlık Dernekleri İçin Etik Kılavuzlar, Füsun Sayek İçin Yazılanlar/Söylenenler 2005-2007 ve II.Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi”  adlı yayınlarımız, yararlanılacağı düşüncesiyle ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri