XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

1555/2010
24.11.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bu yıl XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK) İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirecektir. Her zaman olduğu gibi XVI. TUEK kapsamında da sağlık ortamına ilişkin güncel değerlendirmeler, sağlık ortamında hekimlik değerleri, uzmanlık eğitiminin farklı boyutları öncelikli olarak tartışılacaktır. Bu tartışma ve paylaşımlardan yararlanarak ülkemizde hekimlik mesleğinin daha ileriye gidebilmesi amacıyla ileriye dönük planlamalar yapılacaktır.

XVI. TUEK’in başarıyla gerçekleşebilmesi için uzmanlık derneklerinin değerli üyelerinin, tıp fakültesi ve eğitim ve araştırma hastanesi yönetici ve çalışanlarının, uzmanlık eğitimi alan meslektaşların, tabip odalarının yönetici ve üyelerinin, sağlıkla ilgili diğer kurum temsilcilerinin katılımını önemsiyoruz.

Sağlık ortamına ilişkin sorunların çözümü ancak güçlü ve örgütlü çalışmalar sayesinde akılcı bir yolda ilerleyebilir. Kurultay kapsamında yer alan her bir konu başlığının bu yolu açabilmek için önemli katkı sunabilmesini umuyoruz.

Ek’te afiş ve broşürü yer alan kurultayın duyurusunu üye ve/veya çalışanlarınıza yapabilmenizi ve odanız adına kurultaya katılım sağlayabilmenizi diliyoruz.

XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nda buluşmak dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri