XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

1576/2010
25.11.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın broşür ve afişleri 24 Kasım 2010 tarihinde gönderilmişti.

10-12 Aralık 2010 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı'na (TUEK)  (odanız kolunuz/komisyonunuz) adına katılabilecek temsilci isminin 4 Aralık 2010 tarihine iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri