2010-2012 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol E-mail Grubu Kurulması

1328/2010
05.10.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: 2010-2012 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol E-mail Grubu Kurulması hk.

Önümüzdeki dönem İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanında hızlı gelişmelerin yaşanacağı ve bunların mevzuat altyapısının hazırlandığı ve yayınlanacağı bir dönem olacaktır. Bu süreçte gerekli katılımın  hızla sağlanabilmesi amacıyla odalarımızdan işçi sağlığı ve işyeri hekimliği ile ilgili tercihan komisyon başkanı, sekteri ve yönetim kurulu sorumlu üyesinden oluşan üç kişinin; komisyon yapılanması olmayan odalarımızdan ise işçi sağlığı ve işyeri hekimliği ile ilgili yönetim kurulu üyesi ve/veya bu alanın sorumluluğunu üstlenmiş bir işyeri hekiminin iletişim bilgilerinin (ad,soyad,adres,e-mail,cep tel) 11 Ekim 2010 tarihine kadar gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri