TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Toplantısı

1237/2010
14.09.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet olayları bilindiği gibi artış göstermektedir. Bu konuda “TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu” çerçevesinde bir dizi çalışma yürütülmektedir.

Bu çalışmaların tüm tabip odalarınca ortaklaştırılmasın da yarar olup bu konuda odanızdan iki sorumlu kişinin belirlenmesi istenmişti.

Gerek bugüne dek yapılan çalışmaların gerekse de önümüzdeki süreçte nelerin yapılmasının belirlenmesi açısından 16 Ekim 2010 Cumartesi günü Ankara’da genel bir toplantı yapılması uygun gözükmektedir.

Bu nedenle odanız adına temsilci/temsilcilerin yapılacak olan toplantıya katılımları konusunda gerekli duyarlılığın gösterileceği ve katılımcı isimlerinin 4 Ekim 2010 tarihine kadar bildirileceği düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının;

Tarih              :16 Ekim 2010 (Cumartesi)

Saat                : 09.30 – 15.00

Yer                 :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA