Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı

1273/2010
22 Eylül 2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 30 Eylül 2010 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Mehmet Çakmak
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter

Tarih   :02 Ekim 2010, Cumartesi

Yer      :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Saat     :09.30-16.30

Gündem :

1.Pratisyen Hekimlik Kongrelerinin dünü, bugünü geleceği ile ilgili sunum, değerlendirme ve geleceğe yönelik öneriler.

2.15. Pratisyen Hekimlik Kongresi; mevcut durum, ödevler, komisyonların katkı ve katılımının

değerlendirilmesi.

3.PHD, AHEF ve TAHUD ile ilişkiler ve Birinci Basamak Çalıştayı.

4.Ödemeler ve Sözleşme Yönetmeliği Taslağı ve Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine açılan davalar. (Sunum- tartışma)

5.İllerde Aile Hekimliğinde yaşananlar (eski, yeni geçen, geçmemiş), TSM'lerin durumu, Kurum, 112, Acil, Mediko, Belediye Hekimliklerinde neler oluyor; TTB-PHK'dan beklentiler, oda komisyonlarımızda son durum. (Her oda komisyonumuzun 5 dk. sunumları)

6.Diğer konular.