GYK ve Tabip Odası Bilgi Tespit Formu

1208/2010
06.09.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ülkemiz Anayasa referandumuna kilitlenmiş durumda. Ancak 13 Eylül’de de “toplumun tüm kesimlerini içine alan, katılımcı, emekten, özgürlükten ve insan onurundan yana kurucu bir meclis tarafından hazırlanacak demokratik yeni bir anayasa talebimizi ve böyle bir çabaya destek vereceğimizi” yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Bu topraklarda barış içerisinde savaşsız, çatışmasız, adil, demokratik, laik, özgür bir ortamda yaşama talebimizi ve irademizi ifade edeceğiz.

Öte yandan Haziran ayı sonundaki 59. Büyük Kongre'den bugüne dek Anayasa Mahkemesi “Tam Gün” yasası ile ilgili olarak kararını verdi ve Sağlık Bakanlığının bu konudaki yasalara ve mahkeme kararlarına aykırı tutumunu yansıtan yasal ve idari baskıları göğüsledik, mücadelemiz devam ediyor. Meclis tatile girmeden önce alelacele işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin piyasalaştırılmasına ilişkin yasal düzenlemenin bir torba yasanın içine sıkıştırılmasına tanıklık ettik. Mesleğimizin iyi hekimlik ve hasta mahremiyetine saygı çerçevesinde uygulanması cezalandırıldı, çok sayıda meslektaşımıza şiddet uygulandı. Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarısı meclisin gündeminde. Sağlığın piyasalaştırılması, sağlık hakkının daraltılması, emeğin ucuzlatılmasına yönelik saldırılar güçlenerek sürmekte.    

Yukarıda kısaca tanımlanan ortamda güncel değerlendirmelerimizi paylaşarak yapılacakları kararlaştırmak üzere Genel Yönetim Kurulu'nun 25–26 Eylül 2010 tarihlerinde toplanması kararlaştırılmıştır.

Tabip Odalarımızın ekteki taslak gündemin üçüncü başlığında hekimlik ortamına ilişkin değerlendirmelerini ve Nisan-Mayıs 2010 dönemindeki seçimlerin ardından gerçekleştirdikleri çalışmaları paylaşmaları hedeflenmektedir. Odalarımızın alt yapılarının, örgütsel durumlarının değerlendirilmesine yönelik kısa bir soru formunu ekte gönderiyoruz. 17 Eylül tarihine dek odanıza ilişkin bilgilerin işlenerek gönderilmesi GYK da yürüteceğimiz çalışmalara da ışık tutacaktır. 

25–26 Eylül 2010 tarihli GYK da verimli bir toplantı yapacağımız düşüncesiyle katılacakların isimlerinin en geç 22 Eylül 2010 Çarşamba gününe kadar iletilmesini hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,   

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının:

Yeri                       :Barcelo Ankara Altınel Oteli

G.M.K. Bulvarı No. 151

06570 Tandoğan/Ankara

Tel.: 90 312 231 77 77

www.barcelo.com

Tarih                    :25-26 Eylül 2010

Saat                       :Cumartesi 09.30-18.00 / Pazar 09.30-13.00

Taslak gündem:

1) TTB MK Başkanı'nın toplantıyı açış konuşması

2) Türkiye gündemi ve sağlık ortamının değerlendirilmesi

3) 59. Büyük Kongreden bu güne TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin değerlendirilmesi

4) Sağlıkta neoliberal dönüşüme karşı mücadele için önümüzdeki dönemde yapılacakların planlanması

5) Basın Toplantısı  

Not: Cumartesi akşamı Barcelo Otelde yemek verilecektir. Lütfen katılacakların isimlerini 22 Eylül 2010 tarihine dek  bildiriniz.

 

TABİP ODASI BİLGİ TESPİT FORMU için tıklayınız...