24 Temmuz 2010 Cumartesi günü yapılan TTB Başkanlar Toplantısı’nda alınan kararlar

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1068/2010
26.07.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

24 Temmuz 2010 Cumartesi günü yapılan TTB Başkanlar Toplantısı’nda alınan kararlardan biri acele ve günlü olması nedeniyle aşağıdadır:

“Sağlık Bakanı’nın Anayasa Mahkemesi kararı ile birlikte hekimlere yönelik (suçlayan, hedef gösteren vb.) söylem ve tutumları büyük bir tepkiye yol açmıştır. Bu nedenle 29 Temmuz 2010 Perşembe günü Saat:12.00’de her tabip odası tarafından uygun görülen bir hastanede hekimlerin katılımıyla kitlesel bir basın açıklaması yapılmalıdır. Açıklamada Tam Gün ile ilgili TTB görüşü paylaşılmalı ve Sağlık Bakanı’nın bu süreçteki tutumu protesto edilmelidir.  (TTB Merkez Konseyi’nce yararlanılmak üzere hazırlanan bir basın açıklaması metni en geç Çarşamba günü tabip odalarına ulaştırılacaktır.)

Yapılacak etkinliğin önümüzdeki iki gün içerisinde hekimlere hızla ve yaygın olarak duyurulacağı ve gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi